14 mar 2011

Twoja Dzielnica - Twoja Decyzja (by Esy-floresy)

27 marca 2011
Wybory do Rad Dzielic w Gdyni. Nie należy się zdawać na przypadek - lepiej decydować!


Hasło i elementy kampanii stworzyła pracownia animacji Esy-floresy z Gdyni.

Spot:Plakat:

Brak komentarzy:

Facebook